Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Strijd tegen hiv in Guatemala

Bij ons in Guatemala komt bij bepaalde groepen besmetting met hiv opvallend veel voor. Het gaat dan vooral om homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en sekswerkers. Er is nog veel terrein te winnen, toch boeken we ook goede resultaten.

Van 5 naar 1 procent besmetting

De grootste vooruitgang zien we op dit moment onder vrouwelijke sekswerkers. Tien jaar geleden was 5 procent besmet met hiv. Nu is dat in Guatemala Stad nog maar 1 procent. Daar ben ik echt trots op! Want dit is voor een belangrijk deel te danken aan het werk dat we met onze partners hebben verricht. We hebben er voor gezorgd dat deze vrouwen zich nu kunnen organiseren en toegang hebben tot medische zorg en voorbehoedsmiddelen.

Hivos is hier nu een autoriteit op het gebied van hiv-gerelateerde onderwerpen en het universele recht op gezondheidszorg. Dat is een belangrijke ontwikkeling. We helpen maatschappelijke organisaties die zich hard maken voor een betere positie van LHBT’ers en sekswerkers. Ook het Ministerie van Gezondheid en Sociale Bijstand doen vaak een beroep op ons.

Toekomstplannen

Natuurlijk is ons werk nog niet gedaan. Onder vrouwelijke transgenders komt hiv bijvoorbeeld nog steeds schrikbarend veel voor. Bijna 1 op de 4. Ook mannen die seks hebben met mannen lopen nog steeds veel risico; in Guatemala Stad is bijna 9 procent van hen besmet. De komende vijf jaar werken we vooral aan het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en aan het actief betrekken van LHBT’ers en sekswerkers bij besluitvormingsprocessen. Als zij zelf aan tafel zitten, wordt hun stem gehoord.

Saira Ortega

Directeur van het Hivos hiv & human rights programma in Guatemala