Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Waarom we stil zijn

De burgermaatschappij staat wereldwijd onder druk. Organisaties en activisten, vakbonden, onafhankelijke media en mensenrechtenbeschermers: iedereen die opkomt voor vrijheid van meningsuiting, mensenrechten, een veilige en schone omgeving en een leefbaar klimaat in de toekomst worstelt met het hoofd boven water houden.

Ze worden gedwarsboomd door overheden en niet-statelijke actoren die hen de mond snoeren en soms zelfs van het leven beroven. Deze schendingen ondermijnen niet alleen open en democratische samenlevingen, ze weerhouden ons er ook van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. Het is tijd om het tij te keren!

Onbeschaamde onderdrukking van vrijheden

NGO’s, activisten, bloggers en journalisten accepteren deze onderdrukking niet. Ze blijven zich verzetten tegen machten die over de hele wereld proberen om fundamentele vrijheden in te perken. CIVICUS – de internationale alliantie van maatschappelijke organisaties – publiceert een jaarlijks State of Civil Society rapport dat duidelijk laat zien hoe overheden in toenemende mate en op ongegeneerde wijze onze vrijheden inperken.

SPEAK! Campagne

Daarom doet Hivos, samen met honderden andere organisaties en activisten, van 16 tot en met 18 november mee met de tweede editie van de wereldwijde SPEAK! campagne, die voor het eerst door CIVICUS gehouden werd in 2017. De donkere banner op onze webpagina symboliseert de Day of Silence op 16 November. Daarna, op 17 en 18 november, zal de wereld als één spreken, met honderden evenementen die over de hele wereld plaatsvinden. Ga naar www.togetherwespeak.org om een evenement te vinden of te registreren.

De maatschappelijke ruimte wordt kleiner

Jarenlang heeft Hivos nauwlettend het effect van de kleiner wordende maatschappelijke ruimte op onze partners in de gaten gehouden en manieren ontwikkeld om ze te beschermen of, indien mogelijk, die ruimte opnieuw te verruimen.

Er zijn er die bedreigd worden in Guatemala omdat ze onderzoeksjournalistiek bedrijven. Anderen worden gewelddadig weerhouden van het beschermen van mensenrechten in Nicaragua. En of het nu de LHBTI-gemeenschap is in Libanon die gekweld wordt door de politie, of kunstenaars waarvan hun vrije expressie onderdrukt wordt de autoriteiten in Kenia en Tanzania: we steunen ze allemaal – tijdens de SPEAK! campagne en daarbuiten. Zonder hen kunnen we niet streven naar een open, groene wereld waar vrijheid, diversiteit en gelijke kansen de norm zijn.