Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We werken al 15 jaar aan Stop Kinderarbeid

63.000 kinderen weer naar school

Stop Kinderarbeid, een programma dat wordt gecoördineerd door Hivos, viert een bijzondere mijlpaal: samen met onze partners werken we al vijftien jaar aan het stoppen en voorkomen van kinderarbeid.

De Stop Kinderarbeid-campagne werd destijds gelanceerd met een duidelijke overtuiging: school is de beste plek om te werken. Met andere woorden: geen kind zou moeten werken; ieder kind zou op school moeten zitten. Gedurende de jaren is de campagne een wereldwijde beweging geworden die pionierde door kinderarbeid-vrije zones op te richten. In deze zones zijn de inwoners er niet alleen van overtuigd dat kinderarbeid moet stoppen, ze zijn ook bereid de nodige stappen te zetten om hun kinderen naar school te sturen.

Deze hearts and minds aanpak maakte van gemeenschappen zélf de aanjager van verandering. Langzaam maar zeker begonnen sociale normen te verschuiven. Zowel op het platteland als in dorpen en steden zijn we er samen met de bevolking in geslaagd om ook echt iets te veranderen. We hebben ervoor gezorgd dat kinderarbeid verminderde en schoolbezoek toenam. Gemeenschappen bleken in staat de cyclus van armoede te doorbreken door hun tradities te veranderen en op zoek te gaan naar alternatieve vormen van inkomen.

Samenwerken met lokale organisaties, overheden en multinationals

De Stop Kinderarbeid-coalitie bestaat uit de Algemene Onderwijsbond, Mondiaal FNV, Arisa, Kerk in Actie & ICCO Cooperation, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Hivos. De coalitie werkt nauw samen met lokale organisaties in Azië en Afrika.

Sinds 2011 slaat Stop Kinderarbeid ook de handen ineen met overheden en bedrijven. Sofie Ovaa, de programmamanager van Hivos, vertelt ons dat de coalitie deze stap zette omdat bedrijven een belangrijke rol spelen bij het elimineren van kinderarbeid uit hun inkoop, productie en andere delen van hun toeleveringsketen. “Hivos koppelt deze bedrijven aan lokale organisaties om er niet alleen voor te zorgen dat kinderen niet meer hoeven te werken, maar ook dat ze naar school kunnen. De bedrijven waar we mee samenwerken, kunnen een voorbeeld stellen en andere bedrijven inspireren om verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan kinderarbeid en andere schendingen van werknemersrechten.”

Enorme daling van het aantal kindarbeiders

In de 21e eeuw is het aantal kindarbeiders enorm gedaald: van bijna een kwart miljard naar 152 miljoen. En hoewel dat goed nieuws is, motiveert het ons ook om in de komende tien jaar de krachten te bundelen met nieuwe bondgenoten om duurzame oplossingen te vinden voor álle kinderen en hun gezinnen. Want kinderarbeid moet uiteindelijk ophouden te bestaan.

Terugblikkend op de stappen die Stop Kinderarbeid tot nu toe heeft gezet, vertelt Sofie: “Het is zeer inspirerend om te zien hoe we van een Europese campagne met één partnerorganisatie in India zijn uitgegroeid tot een wereldwijd programma dat met partnerorganisaties in heel veel landen kinderarbeid vrije zones opricht. We hebben veel positieve verandering gezien. In de laatste vijf tot zes jaar alleen al zijn we erin geslaagd 63.000 kinderen van ‘hun baan’ naar een school te krijgen. Dat is veelbelovend.”

Lees meer op de website van Stop Kinderarbeid