Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor rechtvaardigheid en gelijke rechten.

Doneer nu
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Forces of Art: Hoe kunst onze samenlevingen vorm geeft

Hivos, de European Cultural Foundation (ECF) en het Prins Claus Fonds presenteren met trots Forces of Art – Perspectives from a Changing World. Deze publicatie is de uitkomst van een gezamenlijk wereldwijd onderzoeksproject naar de kracht van kunst en cultuur om de levens van mensen en hun gemeenschappen te verbeteren.

We hadden geen geschikter moment voor dit onderzoeksproject kunnen kiezen: cultuur staat wereldwijd onder druk. Forces of Art brengt een grote verscheidenheid aan stemmen, perspectieven en geografische achtergronden samen die laten zien welke mogelijkheden kunst en cultuur bieden om positieve veranderingen te weeg te brengen.

De uitkomsten van het bijna twee jaar durende onderzoek zijn samengebracht in een boek, dat in november uitkomt. Forces of Art is een unieke analyse van de rol van cultuur in het vormgeven van samenlevingen. Het toont, verkent en bevraagt de verschillende manieren waarop kunst gemeenschappelijkheid bevordert of ruimte creëert voor nieuwe ideeën.

 

Forces of Art

 

Van de rol van culturele broedplaatsen in Dakar, via digitale programma’s in Zuidoost-Azië, naar de ervaringen van de Syrische diaspora in Istanbul: Forces of Art is een echte mondiale poging het debat over de waarde van kunst en cultuur van nieuwe argumenten te voorzien.

Uniek en op het goede moment

De benadering van project is uniek. Het onderzoek vertrok niet vanuit vooraf vastgestelde waarden, maar Forces of Art vroeg vijftien onafhankelijke teams van onderzoekers vanuit de hele wereld om verschillende culturele en kunstzinnige projecten te onderzoeken. De onderzoekers waren vrij om hun eigen methodologie te kiezen om de in het afgelopen decennium door Prins Claus Fonds, Hivos of ECF ondersteunde projecten te belichten. De 38 resulterende studies zijn op maat, genuanceerd, gecontextualiseerd en bezien de waarde van kunst op verschillende manieren.

Het boek daagt bestaande conventies over de rol van kunst in onze samenlevingen uit. Het biedt nieuwe, soms onconventionele, manieren om te kijken naar de wijze waarop kunst en cultuur onze wereld vorm geven. Vanuit perspectieven die recht doen aan onze hedendaagse, zeer diverse wereld.

Forces of Art belooft een belangrijk boek te worden in de debatten over de plek en financiering van kunst en cultuur in onze wereld.

Voor meer details en voor inspirerende voorbeelden van wereldwijde culturele praktijken kijkt u op de Forces of Art website. Het boek, uitgegeven door Valiz, verschijnt op 26 november online.