Hivos - People Unlimited website

Header image
Cynthia R Matonhodze
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Hoe we ervoor zorgen dat LHBTIQ+ gemeenschappen hun eigen agenda bepalen

Lokaal eigenaarschap heeft altijd in het DNA van Hivos gezeten. Het is ook een van onze belangrijkste strategieën om echte en blijvende verandering te bereiken. Met ons programma Free to be Me zorgen we ervoor LHBTIQ+ mensen en hun organisaties zelf aan het roer staan. Eind 2021 kwamen vertegenwoordigers van groepen uit verschillende landen samen om de prioriteiten voor dit jaar te bepalen.

Met Free to be Me bouwen we aan sterke bewegingen van diverse LHBTIQ+ organisaties en activisten die opkomen voor hun mensenrechten en sociaaleconomische rechten. Samen met onze partners ILGA World en Positive Vibes hebben we een strategie opgezet die laat zien hoe wij denken dat het programma verandering tot stand brengt.

Wat het programma uniek maakt, is dat het aan de lokale gemeenschappen zélf is om deze strategie in hun land te contextualiseren. In november kwamen LHBTIQ+ organisaties en activisten daarvoor samen in Namibië, Mozambique en Zimbabwe. Met elkaar hebben ze hun meest urgente problemen in kaart gebracht, nagedacht over wat er al wordt gedaan en afspraken gemaakt over de bestemming van de subsidies die verstrekt worden door Free to be Me.

Uitdagingen aanpakken

Free to be Me gaat geen nieuwe organisaties opzetten, maar ondersteunt de organisaties die er al zijn. Veel van de landen waar Free to be Me actief is, hebben al een bestaande LHBTIQ+ beweging waarop ze kunnen voortbouwen. Tijdens de workshops legde Musa Sibindi, uitvoerend directeur van het Sexual Rights Centre Zimbabwe, uit: “Het programma is een voortzetting en uitbreiding van het werk dat al gebeurt binnen de beweging.”

Een paar van de grootste uitdagingen voor LHBTIQ+ gemeenschappen die uit alle drie de landen naar voren kwamen, waren geestelijke gezondheid en welzijn, evenals veiligheid en beveiliging. Actiepunten zijn daarom onder meer werken aan een positieve beeldvorming in de media van LHBTIQ+ mensen en partnerschappen aangaan met instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en hulpverleners zodat ze ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast moet er gewerkt worden aan het afschaffen van strafwetten die zich specifiek richten op de LHBTIQ+ gemeenschap.

Ontmoet Teddy, Mevrouw Jholerina en Zack

De workshops werden georganiseerd door lokale Community of Action (CoA)-facilitators die de activiteiten van het programma in hun eigen landen coördineren. In Zimbabwe is dat Teddy Munyimani (hij/zij/zij). Een van de redenen waarom Teddy meedoet aan het programma is hoe onze strategie is opgebouwd: “De strategie van het programma plaatst LHBTIQ+ mensen centraal en laat ze hun eigen agenda bepalen. Het is een echte weerspiegeling van inclusie.”

Teddy in Zimbabwe
Teddy Munyimani, foto: Cynthia R. Matonhodze

In Namibië is Mevrouw Jholerina Timbo (zij/zij) de facilitator. Ze is al jarenlang activist voor transrechten in Namibië en heeft daarom de eretitel van Mevrouw gekregen van de gemeenschap in Namibië.

In Mozambique combineert Zack Machacha (hij/zij) zijn charisma, vriendelijkheid en extraverte karakter met zijn professionaliteit. “Wat me het meest aantrekt aan dit programma, is de slimme manier waarop het is ingericht”, legt hij uit. “Free to be Me brengt een andere en unieke benadering om LHBTIQ+ gemeenschappen te versterken. De strategie is toepasbaar op verschillende regio’s met hetzelfde doel.”

Zach in Mozambique
Workshop in Mozambique, foto: Yara Bambia