Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Onderzoek naar de rechten van intersekse personen in Azië

In veel Aziatische landen is er nauwelijks aandacht voor intersekse personen. Niet in wetgeving, niet in het onderwijs en niet in de medische wereld. Dit gebrek aan erkenning leidt tot discriminatie, sociale uitsluiting en medische missers. Met steun van Hivos doet Intersex Asia in 8 landen onderzoek naar de mensenrechtensituatie van intersekse personen. Met de uitkomsten kunnen activisten opkomen voor een betere positie bij onder meer wetgevers en beleidsmakers.

Intersekse personen zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. “In Aziatische landen is er veel onwetendheid als het gaat om intersekse”, vertelt Prashant Singh die zich bij Intersex Asia inzet voor de positie van de intersekse gemeenschap. “Dat komt omdat het bestaan ervan niet wordt erkend. In de medische wereld is de heersende opvatting dat je mannelijk óf vrouwelijk bent. Op school is hier tijdens biologie geen aandacht voor en geneeskundestudenten krijgen er nog steeds geen les in.”

Geen onderwijs en banen

Deze onwetendheid leidt tot stigmatisering, discriminatie en sociale uitsluiting. “Veel mensen denken dat intersekse personen misvormd zijn of dat er een vloek op hen rust. Hierdoor hebben intersekse personen vaak moeite met het vinden van een baan of het afmaken van hun school. Dit heeft enorm veel impact op hun mentale welzijn, maar er is een gebrek aan psychologen die hun geestelijke gezondheidsbehoeften begrijpen.”

Niet-noodzakelijke chirurgie

Dokters adviseren ouders vaak om de geslachtsorganen van hun intersekse kind te laten ‘normaliseren’. “Dit zijn vaak niet-noodzakelijke medische ingrepen die op jonge leeftijd plaatsvinden zonder toestemming van het kind”, vertelt Prashant. “Deze cosmetische chirurgie is gevaarlijk en in strijd met de mensenrechten. Naast lichamelijk letsel lopen deze kinderen trauma’s op. Ze kunnen jarenlang lijden onder psychische problemen.”

Intersex Asia

Verbetering door onderzoek

Intersex Asia is een netwerkorganisatie en werkt sinds 2018 aan het verbeteren van de rechten van intersekse personen. “Er zijn zo’n 10 intersekse-organisaties bij ons aangesloten uit verschillende Aziatische landen. We ondersteunen hen onder meer bij kennisontwikkeling, onderzoek en belangenbehartiging. Ook vergroten we het bewustzijn over mensenrechtenschendingen en discriminatie waarmee intersekse gemeenschappen te maken hebben.”

Binnen het project dat door ons Voice-programma wordt mogelijk gemaakt, doet de organisatie onderzoek in 8 Aziatische landen. “We onderzoeken op basis van interviews en literatuur wat de situatie is als het gaat om de rechten van intersekse personen. Per land schetsen we een beeld van de interseksebeweging en analyseren we de problemen. Wat is bijvoorbeeld de impact van bepaalde wetten? Uiteindelijk geven we aanbevelingen om de situatie te verbeteren en de problemen aan te pakken.”

Meer impact

Met onderzoeksrapporten wil Intersex Asia activisten ondersteunen bij het pleiten voor hun rechten. En zo wetgevers, beleidsmakers en de maatschappij bewustmaken van discriminatie en uitsluiting van intersekse personen. “Als we bestaand beleid bekritiseren, kunnen we dat dankzij ons onderzoek doen op basis van goede onderbouwing. Dan wordt er beter naar ons geluisterd, worden we serieus genomen en kunnen we meer impact maken.”

Als we bestaand beleid bekritiseren, kunnen we dat dankzij ons onderzoek doen op basis van goede onderbouwing.

Resultaten delen

De resultaten uit de rapporten worden verspreid via de online kanalen van Intersex Asia. Prashant: “We ontwikkelen een onderzoeksdatabase met daarin alle bestaande informatie over Aziatische intersekse personen. Bezoekers kunnen via een kaart van Azië de beschikbare informatie van de verschillende landen vinden. Niet alleen in het Engels, maar ook in de taal of talen van het land zelf. Zo is de informatie voor iedereen toegankelijk.” Ook worden de onderzoeksresultaten gebruikt in bewustzijnsworkshops. “Intersekse-activisten geven deze workshops aan onder meer ministeries, mensenrechteninstellingen, kinderrechtenorganisaties, onderwijsinstellingen en medische instellingen.”

Het juiste moment

Volgens Prashant is de tijd rijp voor dit project. “Er zijn veel landen in Azië die nu komen met wetten tegen discriminatie en wetten die transgenderrechten erkennen. Maar er gebeurt nog niet zo veel op het gebied van intersekse-rechten. We moeten dus nu onze kans grijpen, zodat ook hun belangen worden meegenomen in de wetgeving.”