Hivos - People Unlimited website

Header image

Doorbreek de macht van grote zaaigoedbedrijven!

Wist je dat in de afgelopen 30 jaar 75 procent van alle soorten populaire voedselgewassen is verdwenen? En dat van het overgebleven deel steeds meer zaden zijn gepatenteerd door internationale zaadbedrijven?

Lokale gewassen verdwijnen door eenzijdig landbouwbeleid en doordat grote bedrijven boeren dicteren bepaalde zaden te gebruiken. Vrij verkrijgbaar zaaigoed wordt zo steeds schaarser en dat heeft vooral in ontwikkelingslanden grote gevolgen.

Boeren in Kenia

In Kenia bijvoorbeeld, hebben kleine boeren de grootste moeite het hoofd boven water te houden. De prijs voor goede zaden is sterk gestegen en kostbare bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn noodzakelijk voor een goede oogst. Door de overheid opgelegde regelgeving belet de kleine boer om zijn eigen zaaigoed te kweken en te verkopen.

Francis Ngiri heeft een boerenbedrijf in het westen van Kenia en vertelt erover: “Zaden zijn de trots van iedere boer! Maar onze wetten verbieden mij om zelf zaaigoed te produceren en te verkopen. Ondertussen ‘stelen’ grote bedrijven het eigendom van de zaden die kleine boeren zoals ik al sinds mensenheugenis gebruiken.”

Open source zaaigoed

Hivos wil dat boeren weer zelf controle krijgen over zaden en niet zijn overgeleverd aan grote multinationals. We hebben daar een slimme oplossing voor gevonden: open source zaaigoed, een alternatieve zaadbank van en door lokale boeren. Hierbij zijn zaden – én hun afgeleiden – weer vrij beschikbaar.

In Kenia willen we boeren zoals Francis helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun eigen systeem voor open source zaaigoed. Lokaal gebruikte zaden worden gedocumenteerd en geregistreerd en zijn via een website voor iedereen in te zien. In overleg met de overheid willen we er voor zorgen dat de zaden ook besteld en verhandeld kunnen worden. Zo beschermen we deze zaden tegen patenten en zorgen we ervoor dat ze breed beschikbaar zijn en blijven.

Help mee

Vind je net als wij dat multinationals niet het leven van lokale boeren mogen dicteren? Dat de macht van grote zaaigoedbedrijven doorbroken moet worden, voordat er nog meer voedselgewassen verdwijnen? Help dan mee dit project te realiseren. Met een donatie aan dit project van Hivos geef je de zaden weer in de handen waar ze thuishoren: die van de kleine boeren.