Hivos - People Unlimited website

Header image
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Stop haatmisdaad tegen LHBTI’s in Honduras

We zijn geschokt door het vreselijke nieuws over de gewelddadige dood van Bessy Ferrera (ook bekend als Bessy Watson). Zij werd op 8 juli in de straten van Tegucigalpa in Honduras vermoord.

Bessy was een transactivist die zich keihard inzette voor de mensenrechten en waardigheid van transgenders en de LHBTI-gemeenschap in Honduras. Ze was actief bij de LHBTI-organisatie Arcoiris, een lid van het Right Here, Right Now-platform (RHRN). Dit jaar werd Bessy door het platform aangewezen als aanspreekpunt voor alle kwesties met betrekking tot seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie. RHRN werkte nauw met haar samen.

Bessy woonde in een land waar uitsluiting, discriminatie en geweld tegen transpersonen dagelijks plaatsvindt. Voor mensen die zich openlijk identificeren als lid van de LHBTI-gemeenschap is het vinden van werk erg moeilijk. Voor transvrouwen is dat zelfs haast onmogelijk. Naast haar werk als activist, werkte Bessy dan ook als sekswerker. Een beroep dat haar heeft blootgesteld aan nog meer gevaar in een toch al gewelddadige omgeving.

Haatmisdaden tegen seksuele en gender-minderheden

Bessy zal herinnerd worden als een dappere strijder voor gelijkheid en rechtvaardigheid in een land waar LHBTI-mensen, en in het bijzonder transvrouwen en sekswerkers, met alarmerende regelmaat worden vermoord. Een paar maanden geleden eiste de VN nog dat Honduras de driehonderd haatmisdaden tegen seksuele en gender minderheden – gepleegd in de afgelopen tien jaar – grondig onderzoekt.

Deze haatmisdaden en de straffeloosheid die erop volgt, zijn onaanvaardbaar. Wij, als mensenrechtenorganisaties, zullen alles doen wat mogelijk is om een onafhankelijk en diepgaand onderzoek naar Bessy’s moord te laten starten en te ondersteunen. De feiten moeten boven water komen en de verantwoordelijken moeten worden gestraft.

Deze misdaad heeft ons diep geraakt, maar motiveert ons ook om onze betrokkenheid bij de LHBTI-gemeenschap te vergroten en mensenrechten te verdedigen, juist in landen waar veel geweld is tegen LHBTI’s.

Stop de haatmisdrijven! Rechtvaardigheid, erkenning en waardigheid voor iedereen!

Hivos & Rutgers

Right Here Right Now is een vijfjarig programma, geleid door Rutgers, dat jeugd, vrouwen en LHBTI-organisaties samenbrengt om te werken aan betere, inclusieve en toegankelijke seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Hivos richt zich in het programma op de inclusie van seksuele, gender- of sekse-minderheden. In Latijns-Amerika is Hivos verantwoordelijk voor het financiële management van het programma.