Hivos - People Unlimited website

Header image
Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wereld Natuur Fonds en Hivos: zie af van kortzichtige bezuinigingen

Wereld Natuur Fonds en Hivos zijn twee heel verschillende organisaties – de één richt zich van oudsher op natuurbescherming en de ander vindt haar oorsprong in de traditie van het humanisme. Toch voelen we ons nu geroepen om gezamenlijk alarm te slaan over de gepresenteerde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking.

Klimaat, natuur en mensenrechten zijn met elkaar verweven. Nu de klimaatcrisis steeds harder om zich heen slaat – met extreme droogtes of juist alles verwoestende overstromingen over de hele wereld als gevolg – zien we dat de landen en mensen die het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde, het hardst worden getroffen door de gevolgen ervan.

De nood is aan de man en we kunnen het ons niet veroorloven onze beloften te breken.

Als vis door opwarming uit de zee verdwijnt en oogsten steeds vaker mislukken, belanden meer en meer mensen in armoede. Toch staat er in de deze week gepresenteerde Miljoenennota dat de overheid de komende jaren 3,5 miljard euro bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking.

Kortzichtig beleid

Het kabinet schrijft dat er vanuit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking “minder dan voorzien” zal worden bijgedragen aan multilaterale klimaatfondsen. Het zijn juist die Nederlandse bijdragen die arme landen in staat stellen zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering.

Volgens internationale afspraken hoort dit klimaatgeld eigenlijk niet eens uit de pot voor ontwikkelingssamenwerking te komen. Geld voor klimaat dient ‘nieuw en additioneel’ te  zijn en komt dus bovenop het ontwikkelingssamenwerking-budget. In plaats daarvan telt  Nederland alles bij elkaar op, om vervolgens het geheel te presenteren als iets dat lijkt op een voldoende. Zelfs dat lukt niet meer na deze bezuinigingen.

Dit is kortzichtig beleid. Terwijl Nederland beknibbelt en zich achter de dijken terugtrekt, dreigt de klimaatcrisis decennia aan vooruitgang op armoedebestrijding terug te draaien. Delen van de wereld worden onveiliger en steeds minder leefbaar. Dat jaagt mensen van hun land en op de vlucht. Dat is wrang. Zeker nu afgelopen week bleek dat Nederland ruim veertig miljard uitgeeft aan fossiele subsidies die klimaatverandering in stand houden.

WWF en Hivos roepen de politiek – nu en na de verkiezingen – op om af te zien van de bezuinigingen. Veranker in de wet dat Nederland minimaal  0,7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen dient te reserveren voor ontwikkelingssamenwerking. Zorg er tevens voor dat klimaatgeld niet uit datzelfde potje komt. Dat hebben we internationaal afgesproken. De nood is aan de man en we kunnen het ons niet veroorloven onze beloften te breken.

Hugo Schiffers, Hivos
Anne Twaalfhoven, Wereld Natuur Fonds

(Ook gepubliceerd in Trouw)