Hivos - People Unlimited website

Header image

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

Doneer nu
Friedel Dausrab voor het Hooggerechtshof in Namibië. Foto: Omar van Reenen

Ik steun Hivos

Steun moedige mensen in de strijd voor gelijke rechten.

DONEER
Sluiten
 • Ik doneer
 • Mijn gegevens

Draag bij aan een eerlijke, gelijkwaardige en inclusieve wereld.

Step 1

IK DONEER

 • Eenmalig
 • Maandelijks
 • 20,-
 • 50,-
 • 100,-
 • 6,-
 • 10,-
 • 15,-
 • IDEAL
 • Machtiging
 • Ik machtig Hivos om maandelijks het bovenstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Step 2

Mijn gegevens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Namibië zet streep door koloniale anti-homowetgeving

Op 21 juni 2024 deed het Hooggerechtshof van Namibië een historische uitspraak: relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn niet langer strafbaar. Dit is niet alleen een belangrijke overwinning voor mensenrechten in Namibië – het is ook een cruciale mijlpaal in de strijd voor gelijkheid en acceptatie in heel Afrika.

De wetten die homoseksualiteit criminaliseren stammen uit het apartheidstijdperk. Het ongedaan maken van deze wetten laat een hoopvolle en groeiende erkenning zien van mensenrechten en individuele vrijheden.

De uitspraak volgt op het recente dodelijke geweld tegen LHBTIQ+ personen in Namibië. Voor zover publiekelijk bekend zijn er sinds oktober 2023 zes queer personen vermoord.

Namibië zet streep door koloniale anti-homowetten

Activist Friedel Dausab

Centraal in deze historische overwinning staat Friedel Dausab, een vooraanstaand advocaat en gepassioneerd pleitbezorger voor mensenrechten in Namibië. Dausabs onvermoeibare strijd tegen discriminatie van LHBTIQ+ personen bracht hem naar het Hooggerechtshof van Namibië. Daar vocht hij met succes de anti-homowetgeving aan.

“Jonge LHBTIQ+ personen weten nu dat hun liefde geen misdaad is”, zei Dausab na de uitspraak. “Het is een geweldige dag voor Namibië.”

Sinds 2021 is Dausab ook betrokken bij ons programma Free to be Me. Daarmee ondersteunen we over de hele wereld activisten en organisaties die pleiten voor LHBTIQ+ rechten.

Een hoopvol voorbeeld

Het besluit van Namibië om relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht te decriminaliseren, is een krachtige boodschap voor andere Afrikaanse landen waar soortgelijke discriminerende wetten nog steeds gelden. Dit hoopvolle voorbeeld kan mensenrechtenverdedigers in andere landen aanmoedigen om nog meer aan te dringen op positieve veranderingen in hun eigen wetten.

De internationale gemeenschap heeft het besluit van Namibië alom geprezen en beschouwd als een belangrijke stap vooruit in de mondiale strijd voor gelijkheid van LHBTIQ+ personen. Deze overwinning onderstreept het belang van voortdurende belangenbehartiging en internationale steun in de strijd voor gelijkheid. Als we de handen ineen blijven slaan, kunnen we veel bereiken.

Opkomen voor gelijkheid voor LHBIQ+ personen

Foto’s: Omar van Reenen

Free to be Me

Met ons programma Free to be Me werken we in 12 landen aan het verbeteren van de sociaaleconomische positie van LHBTIQ+ personen. We ondersteunen de gemeenschap om te pleiten voor eerlijke wet- en regelgeving en werken aan het beïnvloeden van de publieke opinie.

Het programma ondersteunt Friedel Dausab en vele andere activisten. Samen werken we aan een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving. De overwinning is Namibië is een krachtig bewijs van wat kan worden bereikt als lokale activisten de steun en middelen krijgen die nodig zijn om discriminerende wetten en onderdrukkende systemen aan te vechten.